metouderscommuniceren.nl is een website van Huis Communicatie. Ons bureau werkt specifiek voor het onderwijs; we hebben specialistische kennis in huis en vertalen dit door in onze producten. En we doen het goed, gezien het toenemend aantal opdrachten en tevreden klanten. Ons bureau heeft momenteel vier medewerkers, die multidisciplinair inzetbaar zijn. Daardoor hebben wij altijd voldoende capaciteit.  Tevens hebben wij een sterk en betrouwbaar netwerk, waar wij mee samenwerken. Wij werken met een enthousiast team, dat graag een tandje harder loopt!

Communicatie, marketing en organisatie-ontwikkeling
Huis Communicatie werkt op de terreinen communicatie, marketing en organisatie-ontwikkeling. Wij hebben onze sporen verdiend in zowel primair, voortgezet als hoger onderwijs. Wij werken samen met raden van toezicht, bestuurders en schoolleiders, met leerkrachten en ouders. Met andere externe adviseurs op projecten en met gemeenten. Onze projecten zijn zowel strategisch als uitvoerend, soms op de publiciteit gericht, soms juist politiek gevoelig. De projecten strekken zich uit van het ontwikkelen van strategisch beleidsplannen, het positioneren van scholen en onderwijsprofielen, het begeleiden van de communicatie van zeer zwakke scholen, woordvoerderschap van een aantal besturen, tot het produceren van aansprekende brochures en websites en het opzetten van crossmediale projecten.

Niet alleen is onze kennis van de maatschappelijke ontwikkelingen up to date en zijn we helemaal thuis in het onderwijsveld, we begrijpen ook wat mensen in het onderwijs beweegt. Daar vinden we de verbinding en de gemeenschappelijke drijfveer met onze klanten.