Hoe kan een school de organisatie zo inrichten dat de schoolleiding ‘in control’ is, terwijl de ouders alle ruimte krijgen om hun inbreng te geven? Huis Communicatie is uw partner.

Contacten met ouders gaan lang niet altijd vanzelf. Soms moet een school of een leerkracht er zoveel tijd en energie insteken dat het bijna ten koste gaat van de aandacht voor het kind. Er valt veel te winnen bij het inrichten van een open communicatiecultuur. Hoe kan een team werkelijk inhoud geven aan ‘educatief partnerschap’, naast ouders gaan staan zonder de touwtjes uit handen te geven? Soms is het nodig om de inrichting van de organisatie onder de loep te nemen. Huis Communicatie adviseert u daarbij.

Van eenrichtingsverkeer naar een dialoog. Het klinkt mooi, maar het vraagt soms een ware cultuuromslag. In alle lagen van de organisatie. Leraren, ouders, schoolleiding, leden van de MR, ze hebben allemaal hun eigen rol in de school en kunnen van daaruit hun steentje bijdragen. Aan de school de taak het gesprek te faciliteren. Dan moet je daar wel de juiste middelen voor hebben. En bepalen wat je kunt en wilt doen om ouders te informeren en te betrekken. Met als uiteindelijke doel dat die ouderbetrokkenheid ook af te lezen valt aan de resultaten van de leerling.

Huis Communicatie helpt u om uw visie scherp te krijgen, de rollen in de school te identificeren, voor ieder de juiste opdracht te formuleren en de juiste ondersteuning te bieden om de cultuuromslag in gang te zetten. We geven strategische adviezen en helpen desgewenst ook bij de uitvoering. En of het nu gaat om het herinrichten van de website of het belang van het dagelijkse gesprekje bij de deur, Huis Communicatie geeft werkbare, concrete handvatten waarmee u aan de slag kunt!