De overheid stimuleert het verbeteren van de leerresultaten. Daarin wordt flink geïnvesteerd. Met verlengde leertijd, kopklassen, schakelklassen, voorschoolse educatie, vakantiescholen, toezichtskader VO 2013. Goede initiatieven die echter niet kunnen zonder ouderbetrokkenheid. Als ouders positief meeleven en meedenken met wat er op school gebeurt zit een leerling beter in zijn vel en verbeteren de leerprestaties. Lees meer voor vijf tips waarmee u de communicatie met ouders verbetert.

1. Behandel ouders als partners in het onderwijs

De winst ligt in het sámenwerken met ouders; samenwerken in de opvoeding en ontwikkeling. Duidelijke informatie over wat er inhoudelijk in de school en in de klas gebeurt ondersteunt dit. Sluit daarin aan bij de manier van communiceren die voor de ouders werkt. Voor de ene school kan dat zijn via een papieren nieuwsbrief, voor een andere school gaat het beter via de mail. Er zijn ook scholen die een app gebruiken om met ouders te communiceren.

 

 2. Creëer plekken voor uitwisseling van ideeën

Ouders raken sneller betrokken als ze mede-eigenaar zijn van een idee of ontwikkeling. Daarom is het heel nuttig om plekken en momenten te creëren waarop ouders kunnen meedenken over de rol die zij hebben in de school en haar ontwikkelingen. Dat kan zijn op een ouderavond, waar interactie sowieso geen kwaad kan. Ouders kunnen participeren in een adviesraad of ouderpanel. Denk ook eens aan een ouderinformatiepunt: een soort brievenbus waar ouders hun ideeën, overwegingen en zorgen kwijt kunnen. Sommige scholen leggen huisbezoeken af en komen op die manier rechtstreeks en persoonlijk in contact met ouders.

 

3. Sta open voor feedback

Als je echt wilt samenwerken met ouders, geef hen dan erkenning en waardeer hun inbreng. Vanuit de positie dat de professional het beter weet dan de opvoeder – of andersom – kom je moeilijk tot een gelijkwaardig partnerschap. Zorg dus voor een open sfeer, waar ouders hun kritiek en feedback durven uiten. Neem die feedback serieus, en laat ouders zien wat je ermee doet.

 

4. Zorg dat de leerkrachten / docenten achter de visie staan

Een goede communicatie met ouders begint met een goede communicatie binnen het team van leerkrachten / docenten. Iedere leerkracht en directielid communiceert op zijn of haar eigen, persoonlijke manier. Dat is goed, maar wees er alert op dat dit wel overeenkomt met de verwachtingen van ouders. Formuleer daarom als school met elkaar welke uitgangspunten je hanteert in de omgang met ouders. Stem deze uitgangspunten af met de ouders. Op die manier spreek je als school met één stem en weten ouders altijd waar ze aan toe zijn.

 

5. Kijk eens bij de buren

Elke school heeft haar eigen manier om ouders partner te maken. De ene school faciliteert het gesprek tussen ouder en leerling door het uitgeven van aantrekkelijk informatiemateriaal, de ander plant wekelijks een spreekuur voor ouders en leerlingen en weer een ander  organiseert regelmatig een gezamenlijke maaltijd om een thema door te nemen. Soms is het helemaal niet nodig om het wiel opnieuw uit te vinden, en kan een idee van een ander met een paar kleine aanpassingen in de eigen school worden geïmplementeerd.

Een mening over “Vijf communicatietips om ouders te betrekken bij het onderwijs

  • 18 juni 2010 op 8:51 pm
    Permante link

    Hi, this is a comment.
    To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

Reactiemogelijkheid uitgeschakeld.