Een negatief inspectieoordeel, seksueel misbruik op school, extreme vormen van digitaal pesten – het zijn allemaal situaties die heftige emoties oproepen. Ook bij ouders. Je weet niet hoe zij daarop reageren. Sommigen laten het over zich heen komen, anderen schieten in de verdediging of worden boos. Hoe kun je omgaan met weerstand of zelfs agressie in gesprekken met ouders?

 

1. Grijp snel in

Laat de situatie niet te hoog oplopen: grijp in zodra je merkt dat iemand zijn emoties niet meer onder controle heeft en dingen zegt die hij onder andere omstandigheden niet zou zeggen.

 

2. Houd je ‘functioneel dom’

Probeer de situatie weer te bedaren door de juiste vragen te stellen. Je kunt dit doen door je functioneel dom te houden. Je ziet misschien best wat er speelt bij je gesprekspartner, maar je kiest er bewust voor om door te vragen. Bijvoorbeeld: ‘Wat betekent het voor u precies?’ of: ‘Kunt u nog eens uitleggen wat u bedoelt?’. Daar gaat rust vanuit, en dat kan de-escalerend werken.

 

3. Zeg wat het gedrag van de ander met je doet

Een boze ouder heeft misschien niet in de gaten hoe hij overkomt. Soms is het heel confronterend als iemand te horen krijgt dat jij bang wordt omdat iemand zo schreeuwt. Of dat je onzeker wordt als iemand zo denigrerend praat. Het benoemen van angst of onzekerheid kan geen kwaad, het blijkt juist dat het helpt om de angel uit de situatie te halen.

 

4. Trek grenzen

Het kan helaas ook gebeuren dat iemand zó boos wordt, dat luisteren en begrip tonen niet meer helpen. De ander blijft boos en wordt steeds bozer. In dat geval is het van belang om je grens te trekken. Dat doe je door te zeggen ‘ik wil niet dat u tegen mij schreeuwt’ of ‘ik wil niet dat u zo dichtbij komt’. Zeg het duidelijk, helder, gebruik één zin, geen hele verhalen, geen uitleg. Gewoon alleen datgene benoemen wat je wilt. Herhaal dit een paar keer, totdat het doordringt en iemand stopt met het grensoverschrijdende gedrag. Gebeurt dit niet, dan breekt het moment aan om het gesprek te beëindigen.

 

5. Blijf dicht bij jezelf

Waar je grenzen liggen, dat is voor iedereen verschillend. De één vindt het bedreigend als een ander hard praat, een ander als er beledigingen worden geuit. Neem dit advies ter harte: blijf dicht bij jezelf. Als jij het gesprek als onprettig ervaart mag je dit te allen tijde aangeven. Misschien bedoelt de ander het niet zo kwaad, misschien zijn de emoties heel begrijpelijk. Maar als je gesprekspartner over jouw grenzen heengaat mag je dit concreet benoemen.

 

Meer weten?

Op internet zijn nuttige adviezen en tips te vinden voor het omgaan met verbale agressie. Bekijk bijvoorbeeld op youtube eens de filmpjes ‘omgaan met verbale agressie in de zorg’. Hier spelen acteurs verschillende situaties waarin verbale agressie kan optreden. Al is de context niet hetzelfde, we kunnen toch veel opsteken van de gesprekstechnieken die hier gehanteerd worden.