Een ouderinitiatief is prachtig, maar kan ook aanleiding zijn tot zorgen. Want hoe reageren de ouders van de leerlingen die al op school zitten? Zij zouden zich wel eens buitengesloten kunnen voelen. En dan krijgt een mooi initiatief een onbedoeld neveneffect: een tweedeling in plaats van een evenwichtige leerlingenopbouw. Wij geven drie adviezen om zo’n tweedeling te voorkomen.

 1. Breng alle ouders op de hoogte

Een ouderinitiatief ontstaat vaak bij een select groepje ouders. Zij hebben hun kinderen nog niet ingeschreven bij de school. De ouders van bestaande leerlingen krijgen daardoor niet vanzelf te horen over het initiatief. Vooral niet als je te maken hebt met verschillende achtergronden en ouders die de taal niet machtig zijn. Wees je daarvan bewust en neem een berichtje over het ouderinitiatief op in de nieuwsbrief. Je hebt dan gelijk de insteek van de communicatie in eigen hand. Maak duidelijk dat je als school enthousiast bent. En dat je het samen met de huidige ouders wilt doen. Spreek vanuit een wij-gevoel. De ouders mogen er immers ook best trots op zijn dat de school aantrekkelijk is voor ouders uit de buurt.

 

2. Mobiliseer mensen met een brugfunctie

Echte betrokkenheid creëren gaat verder dan alleen informeren. Heeft de school allochtone leerkrachten of onderwijsassistenten in dienst? Of zijn er allochtone ouders actief als voorleesouder en ‘luizenmoeder’? Zij kunnen bestaande ouders betrekken bij activiteiten van het ouderinitiatief. Misschien zijn er plekken waar al relaties bestaan tussen ouders van het ouderinitiatief en ouders van de school. Bijvoorbeeld op de kinderopvang of in de buurtvereniging. Als die relaties bestaan is het goed om ze te benoemen; hiermee kun je het onderling vertrouwen bevorderen.

 

3. Maak actief gebruik van de ouderraad

Als je de ouders van de ouderraad ‘aan boord’ hebt is de communicatie met de overige ouders  een stuk gemakkelijker. Nodig bijvoorbeeld een ouder van het ouderinitiatief uit om tijdens een vergadering van de ouderraad meer te vertellen over het initiatief. Dat kan leiden tot meer. Op een school in Den Haag tekende bijvoorbeeld op ons advies niet alleen de ouders van het ouderinitiatief, maar óók de bestaande ouders een intentieverklaring.

 

Huis Communicatie adviseert scholen over de communicatie rond een ouderinitiatief. Neem contact op voor een creatief advies op maat! Mail naar ghuis@huiscommunicatie.nl of bel 0252 34 36 48.