Elke basisschool streeft naar een goede relatie met ouders en leerlingen. Toch zitten we regelmatig bij bestuurders en directeuren aan tafel die vertellen over boze of ontevreden ouders die naar een andere school zijn gegaan. Hoe komt het dat scholen leerlingen kwijt raken? Wij geven drie oorzaken, die je met de juiste communicatie kunt voorkomen:

1. De school betrekt ouders niet bij beslissingen

Bij ingrijpende beslissingen willen ouders niet alleen tijdig geïnformeerd, maar ook betrokken worden. Een veelgehoorde klacht is dat de school ‘over de hoofden van ouders heen’ beslist. Een school kan zich daar machteloos in voelen. Er zijn er nu eenmaal besluiten die over de hoofden van ouders, en soms zelfs die van de school, genomen moeten worden. Toch is er ook in zulke gevallen vaak ruimte om ouders mee te laten denken over de uitwerking van zo’n beslissing. Neem bijvoorbeeld een fusie van twee scholen. Ouders kunnen dan zorgen hebben over de onderwijskwaliteit van de school waarmee ze gaan fuseren. Geef hen de ruimte om die zorgen te bespreken, en geef aan hoe je die zorgen wilt wegnemen. Laat vanaf het begin merken dat de school het sámen met de ouders wil doen. Het zal je verrassen hoe ver ouders dan bereid zijn om met je te gaan.

 

2. De school is niet herkenbaar

Er zijn scholen die in de  mond-op-mond-reclame de hemel in geprezen worden. En er zijn scholen die last blijven houden van hun negatieve imago. De eerste groep heeft een herkenbaar profiel onder ouders en de laatste groep lukt het niet om hun profiel voor het voetlicht te brengen. In deze maatschappij waarin kiezen steeds moeilijker wordt en ouders zich sterk verantwoordelijk voelen voor hun eigen keuzes kan dat fataal zijn.

Ouders willen kunnen vertellen op welke aantrekkelijke school hun kind zit. Hoe moeilijker het voor directie en team is om aan te geven waar zij voor staan (en dat is meer dan “ieder talent wordt benut”), hoe moeilijker het voor ouders is om in hun omgeving te vertellen op wat voor school hun kind zit. Ouders kiezen bewust. Als dat niet bij jouw school / scholen lukt, zoeken ze een andere school op die wél vertelt en biedt wat zij en hun kind bij hen op school kan verwachten.

 

3. De school communiceert inside-out

Goede communicatie gaat uit van de ‘ontvanger’, de ouders, en ook dat is geen eenduidige groep. Het gebeurt maar al te vaak dat de school bij het schrijven van een nieuwsbrief of uitnodiging alléén dat groepje ouders voor ogen heeft dat bijzonder kritisch is en hun mening ventileert op het schoolplein. Of die ouders die moeilijk in beweging te krijgen zijn, die altijd te laat zijn, nooit naar ouderavonden komen of de school het liefst zien als een vorm van kinderopvang. De communicatie van de school kan dan negatieve ondertoon krijgen. Juist de ouders die de school goed gezind zijn voelen zich daar niet door aangesproken. Sterker nog, het kan verzet oproepen. Onbewust creëert de school op deze manier afstand tot die groep ouders die de school een warm hart toedraagt.


Wil je ontdekken hoe je de communicatie kunt verbeteren om leerlingen te behouden én te werven? Schakel Huis Communicatie in voor een advies op maat. Bel 0252 34 36 48, of mail naar ghuis@huiscommunicatie.nl