Het heeft een positief effect op de ontwikkeling van kinderen als hun ouders betrokken zijn bij de school. Of dat nu is door het leveren van hand- en spandiensten (helpen met het versieren van de klas, de overblijf of het schoolreisje), door zitting te nemen in de ouderraad of MR. Door thuis interesse te tonen, te helpen bij het huiswerk, voor te lezen of de kinderen mee te nemen op een educatief uitstapje. Of door naar rapportgesprekken te gaan en informatieavonden te bezoeken. Ouders die meedoen: dat versterkt de relatie tussen ouders en school, een belangrijke voorwaarde voor goed partnerschap.

Ouders en leraren vullen elkaar aan. Dat begint met wederzijdse erkenning. Hoe raak je met elkaar in gesprek en hoe blijf je met elkaar in gesprek? Hoe vul je elkaar aan, zonder dat een van beide partijen zich in een hoek gezet voelt? Hoe stimuleer je betrokkenheid over en weer? Hoe leer je om echt naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren? Daarover gaat in in deze workshop van Huis Communicatie.

 

Trainer: Grada Huis, eigenaar van Huis Communicatie
Duur: 1,5-3 uur
Datum: in overleg
Aantal deelnemers: in overleg
Prijs: € 1295,-